Vrácení a právo na odstoupení

Vrácení a právo na odstoupení 

1. Vrácení za výrobní vady.

Uživatel může vrátit ULLERu jakýkoli produkt, který vykazuje výrobní vadu. S ohledem na povahu smluvených produktů bude mít uživatel k dispozici lhůtu jednoho měsíce Ullere jeho nesoulad s nimi. Při překročení této lhůty přebírá Uživatel jakékoli škody.

Pro formalizaci návratu musí uživatel kontaktovat Ullere v poskytnuté lhůtě jednoho měsíce na adresu contact @ ullerco .com s uvedením produktu nebo produktů, které mají být vráceny, s přiloženou fotografií a podrobným seznamem vad, které na nich byly zjištěny

Jednou Ullere Pokud uživatel obdržel sdělení od uživatele, do 3-5 pracovních dnů vás bude informovat o tom, zda produkt vrátit. V případě, že návrat pokračuje, Ullere Ukáže uživateli způsob, jak vadný produkt vyzvednout nebo poslat do svých kanceláří / skladů.

Každý produkt, který má být vrácen, musí být nepoužitý a se všemi jeho štítky, obaly a případně dokumentací a původními prvky příslušenství, které byly dodány s tímto produktem. Pokud uživatel takto nepostupuje, Ullere vyhrazuje si právo odmítnout návrat.

Jakmile je produkt přijat a vady jsou ověřeny, Ullere Poskytne uživateli možnost nahradit produkt jinými stejnými vlastnostmi, pokud tato možnost není objektivně nemožná nebo nepřiměřená Ullere.

V případě, že z důvodu nedostatku zásob nemohl být dodán jiný produkt se stejnými vlastnostmi, může se uživatel rozhodnout ukončit smlouvu (tj. Vrácení zaplacených částek) nebo požádat o odeslání jiného modelu, který uživatel se dobrovolně rozhodne.

Dodání produktu se stejnými charakteristikami nebo nového modelu, který si uživatel zvolí, bude provedeno během následujících 3-5 pracovních dnů ode dne, kdy Ullere Uživatel potvrdí výměnu vadného produktu nebo odeslání nového modelu.

Výměna, zaslání nového modelu nebo ukončení smlouvy nebudou pro uživatele znamenat dodatečné náklady.   

Pokud Uživatel smlouvu ukončí, Ullere provede vrácení celé částky zaplacené Uživateli za nákup vadného produktu.

Ullere informuje uživatele, že doba vrácení zaplacených částek bude záviset na způsobu platby, který by uživatel použil při nákupu produktu.

2. Výběr.

V případě, že uživatel není spokojen s produkty obdrženými v jeho objednávce, má uživatel v souladu s obecným zákonem na ochranu spotřebitelů a uživatelů lhůtu čtrnácti (15) kalendářních dnů na vrácení celkové částky objednávky nebo, pokud dáváte přednost, můžete vrátit jakýkoli z produktů, které tvoří celkovou objednávku, a to vše bez postihu a bez nutnosti uvádět důvody.

Uživatel však musí nést přímé náklady na návrat do Ullere, zda objednávku vracíte v plné výši nebo se rozhodnete vrátit pouze některé produkty v objednávce.

Chcete-li formalizovat návrat, musíte kontaktovat Ullere na adresu contact @ ullerco .com, zaslání vyplněného formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je přiložen k těmto obchodním podmínkám, PŘÍLOHY 1. Po obdržení uvedeného sdělení, Ullere Uvede způsob odeslání objednávky do svých kanceláří nebo skladů.

 

Ullere není zodpovědný za kurýrní společnost, kterou si uživatel najme za účelem vrácení objednávky. V tomto smyslu Ullere doporučuje Uživateli, aby požádejte kurýrní společnost, aby vám poskytla doklad o doručení jakmile kurýr uloží produkt v kancelářích Ullere, aby si uživatel uvědomil, že produkt byl doručen správně UllereUllere není zodpovědný za adresu, na kterou Uživatel pošle objednávku k vrácení. V případě Evropy by to měla být vždy naše kancelář. Pokud jsme potvrzení o doručení neměli a uživatel nepředložil potvrzení o doručení, Ullere by za škodu nenesl odpovědnost a byl by to uživatel, kdo by musel uplatnit nárok na přepravní společnost, která uzavřela smlouvu.

Náklady na vrácení objednávky (např. Náklady na dopravu prostřednictvím kurýrních společností) ponese přímo Uživatel.

Výrobek musí být nepoužitý a se všemi štítky, obaly a případně s dokumentací a původními pomocnými prvky, které byly dodány s výrobkem. Pokud uživatel nepostupuje tímto způsobem nebo pokud produkt utrpěl škodu, uživatel souhlasí s tím, že produkt může utrpět znehodnocení nebo že Ullere  návrat může být odmítnut.

Jednou Ullere zkontrolovat, zda je objednávka v dobrém stavu, Ullere bude pokračovat v vrácení celkových částek zaplacených uživatelem.

Pokud se uživatel rozhodne vrátit objednávku v plné výši, Ullere vrátí Uživateli všechny částky, které by zaplatil, a pokud vrátí pouze některý z produktů, bude vrácena pouze část odpovídající těmto produktům.

Ullere informuje uživatele, že doba vrácení zaplacených částek bude záviset na způsobu platby, který by uživatel použil při nákupu produktu. V každém případě Ullere vrátí zaplacené částky co nejdříve, v každém případě do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy byl vrácený produkt přijat.

 

Zásady pro výměnu produktů

Ullere nepřipouští změnu mezi produktem zakoupeným uživatelem za jiný produkt nabízený na webových stránkách.

V případě, že uživatel chce provést změnu produktu, musí uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy podle ustanovení 6.2 a následně si koupit nový produkt, který chce.